Kod

Android için Orbot

Kaynak kodu GitHub ve Gitlab adreslerinde bulunabilir

iOS için Orbot

Kaynak kodu GitHub adresinde bulunabilir

Tor-Android

Orbot, herhangi bir uygulamanın Tor’u içinde paketlemesine ve yönetmesine olanak tanıyan çekirdek Tor-Android kütüphanesi üzerine kuruludur

iOS için Tor.framework

iOS için Orbot, herhangi bir uygulamanın bütünleşebildiği CocoaPad olarak kullanılabilen çekirdek Tor.framework projesi üzerine kuruludur

IPtProxy

Orbot ayrıca IPtProxy Kütüphanesi kullanarak Obfs4 ve Snowflake gibi Tor Eklenebilir Aktarımları için destek içerir